دانلود ها

1. دسک تاپ

کیف پول دسک تاپ

ویندوز

آخرین ورژن : ۰.۱۵.۰.۲

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ .

دانلود

مکینتاش

آخرین ورژن : ۰.۱۵.۰.۲

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ .

دانلود

لینوکس

آخرین ورژن: ۰.۱۵.۰.۲

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ .

دانلود
3. موبایل

کیف پول موبایل

اندروید

آخرین ورژن: ۰.۱۵.۰.۲

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ .

دانلود

آی ا اس

آخرین ورژن: ۰.۱۵.۰.۲

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

دانلود
2. شبکه

کیف پول دیجیتال

لیمکون من

mylymcoin.com

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ .

دانلود
4. استخراج

نرم افزار
تولید کننده ی GSU

یکی از این معدنچی ها را برای GPU خود بارگیری کنید

تولید کننده لیمکوندانلودتولید کننده لیمکون لینوکسدانلود