میزبانی اشتراکی
محبوب ترین
پلن اول
130,000/yr

  • حجم 200 مگابایت

  • پهنای باند ماهانه 12 گیگابایت

  • نوع هارد NVME

  • SSL رایگان Let's Encrypt

  • اد آن دامین 1

  • انتخاب ورژن PHP توسط کاربر

  • سایر امکانات نامحدود

محبوب ترین
پلن دوم
190,000/yr

  • حجم 500 مگابایت

  • پهنای باند ماهانه 30 گیگابایت

  • نوع هارد NVME

  • SSL رایگان Let's Encrypt

  • اد آن دامین 1

  • انتخاب ورژن PHP توسط کاربر

  • سایر امکانات نامحدود

محبوب ترین
پلن سوم
225,000/yr

  • حجم 750 مگابایت

  • پهنای باند ماهانه 50 گیگابایت

  • نوع هارد NVME

  • SSL رایگان Let's Encrypt

  • اد آن دامین 1

  • انتخاب ورژن PHP توسط کاربر

  • سایر امکانات نامحدود

محبوب ترین
پلن چهارم
250,000/yr

  • حجم 1000 مگابایت

  • پهنای باند ماهانه 70 گیگابایت

  • نوع هارد NVME

  • SSL رایگان Let's Encrypt

  • اد آن دامین 1

  • انتخاب ورژن PHP توسط کاربر

  • سایر امکانات نامحدود

محبوب ترین
پلن پنجم
345,000/yr

  • حجم 2000 مگابایت

  • پهنای باند ماهانه 120 گیگابایت

  • نوع هارد NVME

  • SSL رایگان Let's Encrypt

  • اد آن دامین 1

  • انتخاب ورژن PHP توسط کاربر

  • سایر امکانات نامحدود

محبوب ترین
پلن ششم
690,000/yr

  • حجم 4000 مگابایت

  • پهنای باند ماهانه 200 گیگابایت

  • نوع هارد NVME

  • SSL رایگان Let's Encrypt

  • اد آن دامین 1

  • انتخاب ورژن PHP توسط کاربر

  • سایر امکانات نامحدود